Mobil Finans ve Bankacılığının NFC Yakınlaşması

Teknolojinin ve mobil uygulamaların çeşitlenmesi ve insan hayatını kolaylaştıracak noktalara ulaşması ile, telefonlar sadece konuşma ve mesajlaşma aracı olmaktan çıkarak, özellikle akıllı telefonlarla kişisel ajanda ve günlük yaşam rehberi haline gelmiştir. Akıllı telefonlarla hayatımıza giren mobil uygulamalar, hem bireyler hem de kurumlar tarafından aktif olarak kullanılmakla birlikte, özellikle mobil imza, mobil ödeme, mobil banka, mobil devlet, mobil sağlık, lokasyon tabanlı servisler, bilgi ve eğlence servislerinin yanı sıra 3G ile beraber uygulamaya başlanan video servisleri hayatı kolaylaştıran çözümler sunmaktadır.

Şüphesiz ki, özellikle son yıllarda, mobil üzerine geliştirilen ve en yaygın kullanılan uygulamalar bankacılık uygulamaları olduğu gözlemlenmektedir. Tüketicilere, şubeye gitmeden ve zaman kaybetmeden hızlı ve pratik çözümler sunan mobil bankacılık; fatura ödeme işlemlerinden para transferlerine, yatırım işlemlerinden kredi başvurularına kadar, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen çok sayıda hizmeti bünyesinden barındırmaktadır.

BTK Pazar verilerine göre, genişbant abone sayısı 2013 sonu itibarıyla 32,6 milyona yaklaşmıştır. Bu rakamın yaklaşık 24.5 milyonu mobil bilgisayar ve cep telefonu üzerinden internete bağlanan kişilere tekabul etmektedir ve mobil internetteki artış, mobil bankacılık ile paralel seyretmektedir. Türkiye Bankalar Birliği tarafından yayınlanan İnternet ve Mobil Bankacılık İstatistikleri Mart 2014 verileri de, internet bankacılığı ve mobil bankacılığın son dönemde ne kadar revaçta olduğunu gözler önüne sermektedir.

Öyle ki; İnternet bankacılığı yapmak üzere sistemde kayıtlı olan toplam bireysel müşteri sayısı Mart 2013 itibariyle 24 milyon iken, bu rakam bir yıl içerisinde yaklaşık yüzde 20 artmış ve Mart 2014 itibariyle 28 milyon 590 bin kişiye ulaşmıştır.

Mobil bankacılık sistemine kayıtlı toplam müşteri sayısı Mart 2014 itibariyle 6 milyon 340 bin kişi olarak yer almaktadır. Bu rakam 2013 yılında 2 milyon 931 bin, 2012 yılında ise 1 milyon 445 bin kişi olarak gözlemlenmektedir. Veriler incelendiğinde, rakamlar mobil bankacılık toplam müşteri sayısının her yıl bir önceki yıla göre %100’ün üzerinde artış gösterdiğine işaret etmekte ve mobil bankacılığın yaygınlığını ve kullanıcılar tarafından tercih edilirliğini açıkça göstermektedir.

Ek olarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından hazırlıklarına başlanan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından tamamlanan ve Haziran 2013 itibariyle Resmi Gazete’de yayınlanarak kanunlaşan Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ile, bankacılık dışındaki alternatif ödeme sistemleri pazarında yeni ürün ve hizmetleri daha fazla görmeye ve kullanmaya başlıyor olacagız. Gerek mobil bankacılık gerekse bankacılık dışı alternatif ödeme sistemleri ve e-para uygulamaları tüketicinin hayatını kolaylaştırıyor olacaktır.

Bankalar birliginin yayınlandıgı veriler de gösteriyor ki bankacılık sistemide teknolojinin tüm gelişimlerinden maksimum faydalanıp bunları kendi müşterilerine hızla ürün/hizmet olarak sunmaktadır. Türkiye bankacılık sektörü bu anlamda pek çok avrupa ülkesinden daha gelişmiş durumdadır. Mobil kullanıcıların hızla artan sayısı ve yapılan işlem adetleri de bunun en büyük kanıtıdır. 3G den sonra 4G’ninde ülkemizde kullanılmaya başlaması ile birlikte mobil bankacılık ürünleri ve kullanımı çok daha fazla yaygınlaşacaktır.

Özellikle genç nüfusun yüksek oldugu ülkemizde artık yeni çalışan/tüketici tüm bankacılık işlemlerini cebindeki akıllı telefondan hızlı yapmak isteyecektir. Mobilitenin gerek hizmet verene gerekse hizmet alana getirmiş oldugu esneklik,hız ve kişiselleşme imkanı gün geçtikçe artacaktır.Zaman içinde bankacılık işlemleri zamandan ve mekandan bagımsız olarak sunuluyor olacaktır. Yeni teknolojilerde yavaş yavaş bunların örneklerinide görmeye başladık. Ülkemizdeki mobil penetrasyonun artması ile birlikte şüphesiz mobil bankacılıkta aynı oranda büyüyor olacaktır. Bankacılık sektörünün mobil bankacılık alanına yatırım yapmaya devam etmesi gerekmektedir. NFC teknolojisi ile birlikte bildiginiz gibi kredi kartları cep telefonlarının içine girdi,tüm sektörlerde bu gibi yakınlaşma/yakınsama-lar görmeye başlıycaz yakın zamanda. Rekabet ve artan teknoloji sektörleri de birleştiriyor olacaktır.Rekabet halinde olan pek çok sektörün yakın zamanda rekabet üstü işbirliği içerisine girdiklerini görücez.Telekom ve Finans sektörü arasında başlayan bu yakınsama farklı sektörler içinde örnek olacaktır.Hiç şüphe yok ki artan bu kullanım ile birlikte yapılacak işlemler için güvenlikte daha fazla önemli olmaya başlayacak ve bu konuda da mobil dünyada yeni teknolojiler görüyor olucaz. Mobil bankacılık alanında kullanıcı deneyimleri arttıkça, yaygınlıkta artmaya başlıyor olacaktır. Şüphesiz M2M teknolojileride bu gelişme sürecinde önemli rol oynayacaktır.Temassız iletişim gün geçtikçe bireysel hayat ile birlikte kurumsal hayat içerisinde de B2C ve B2B örneklerini görmeye başlıyor olucaz.

  • Kubilay ERDOĞAN
  • 5/21/2014
  • Mobil Bankacılık

Kategoriler

Yeni Haberler

Popüler Servis Tarifeleri

Bosnet Katma Değerli Servisler / Bosnet Corporate kategorisindeki son kullanıcı tarifeleri genel olarak; yoğun telefon çağrısı alan işletmeler tarafından,

Ayrıntılı Bilgi

Bosnet Katma Değerli Servisler / Bosnet Media kategorisindeki son kullanıcı tarifeleri genel olarak; televizyon, radyo, internet gibi bir çok mecrada program

Ayrıntılı Bilgi